İLETİŞİM

İletİşİm Formu

Adınız*

Soyadınız*

E-mail*

Konu*

Görüş ve Önerileriniz*


İletİşİm Bİlgİlerİ

  • Adres

    Gardenya Plaza 3 No 85/2

  • 34758 Ataşehir/Istanbul

  • E-mail

    [email protected]

  • Telefon

    +90216 455 9010Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALPİNDAK tarafından hazırlanmıştır.


Kulübümüze Üyelik kaydını gerçekleştirirken, ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, iletişim numarası, adres, email, öğrenim durumu, meslek, çalışılan kurum bilgileri sağlanmakta olup, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Faaliyetlerimizi kayıt altına almak, üyelerimizin ihtiyacına uygun gerekli eğitimleri düzenlemek ve üyeliğin resmi kaydı ve takibi amacıyla bu veriler alınmaktadır.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri izlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde ilgili kurumlar (İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği) , adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Alpin Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü’nün GARDENYA PLAZA 3 No:85/2 ATAŞEHİR 34758 adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.