İptal ve İade Şartları

Aşağıda Alpin Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü veya ALPİNDAK adı altında varlık gösteren kulübümüzün bizzat düzenlediği faaliyetlerimiz için ”İptal, İade ve Değişiklik Şartlarını” içeren sözleşmemizin ilgili maddelerini görebilirsiniz:

KATILIMCILARIN TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ ve FAALİYET DEVİR KURALLARI
Katılımcılar, rezervasyonunu kesinleştirdikleri etkinlik başlamadan önce istediği kişiye devredebilir. ALPİNDAK bu konuda her türlü kolaylığı sağlamayı taahhüt eder. Ancak devir isteğinin, ulaşım için uçak ya da başka bir toplu taşıma aracı için bileti alındığı haller ve süresi sınırlı olan vize işlemleri ile önceden isme alınmış izin ya da giriş kotaları kullanılan faaliyetler gibi geri dönüşün ya da isim değişikliğinin mümkün olmadığı uygulamalarda devir işleminin mümkün olmayabileceği bilinmelidir. Bu durumda eğer rezervasyon sahibinin kendi katılımı da mümkün olamıyorsa bu sözleşmenin faaliyet iptali ve geri ödeme ile ilgili maddeleri uygulanır. Faaliyetin devredilmesi durumunda devir sebebiyle eğer bir ek masraf doğarsa, bu giderin karşılanmasından devralan ile beraber devreden kişi de ortak sorumludur.

FAALİYETİN KATILIMCI TARAFINDAN İPTALİ ve GERİ ÖDEME
A–YURT İÇİ FAALİYETLERDE GERİ ÖDEME VE İPTAL
- Faaliyet programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, faaliyetin iptal veya son başvuru tarihine kadar ya da daha erken kulübümüze bildirilen yurt içi faaliyetlerin iptallerinde faaliyet ücretinin tamamı geri ödenir.
- Faaliyetin detayında belirtilen iptal tarihinden sonra yapılan iptallerde ve faaliyetin kaçırılması durumunda yurtiçi faaliyetlerde geri ödeme yapılmaz.
- Her türlü faaliyet iptal durumunda olduğu gibi, faaliyet bedelinin uçuş ve diğer toplu ulaşım giderlerine ait kısmı ile ilgili geri ödemelerde, ilgili havayolu ve ulaştırma şirketinin kuralları uygulanır.

B–YURT DIŞI FAALİYETLERDE GERİ ÖDEME VE İPTAL
- Faaliyet programında farklı bir uygulama belirtilmemiş ise, faaliyetin iptal veya son başvuru tarihine kadar ya da daha erken kulübümüze bildirilen yurt dışı faaliyetlerin iptallerinde, faaliyet ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının tamamı geri ödenir.
- İptal veya son başvuru tarihinden, faaliyetin başlama tarihine 15 Gün kalana kadar yapılan iptallerde, yurtdışı faaliyet ücretinin uçuş giderleri hariç kısmının % 50’si geri ödenir.
- Yurtdışı organizasyonlarımızda, faaliyetin detayında belirtilen iptal tarihinden sonra yapılan iptallerde ve faaliyetin kaçırılması durumunda geri ödeme yapılmaz.

Yurtiçi ve yurt dışı faaliyet ücreti iadelerinde, bilet iadesi mümkün olmayan ya da cezai işleme tabi olan, ulaşımı tarifeli uçak, tren, otobüs ve vapur seferleri ile sağlanan faaliyetlerin bedelleri geri ödemede istisnadır. Ulaşım gideri olarak ayrılmış meblağın, ulaşımı sağlayan firmanın iade ettiği kadarı katılımcıya geri ödenebilir. Eğer bilet iadesi mümkün değilse geri ödemede ulaşım bedeli, iptal ve başvuru süresine bağlı olmaksızın katılımcıdan tahsil edilir.

ALPİNDAK TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ YA DA PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ
A–FAALİYETİN BAŞLAMA TARİHİNDEN ÖNCE İPTAL DEĞİŞİKLİK ve ÖZEL DURUMLAR
Programlarımızda fiyatlandırmalar sırasında ön koşul olarak belirttiği en az katılımı sağlanamadığı takdirde faaliyeti iptal etme, geziyi faaliyet lideri olmaksızın organize etme veya doğabilecek fiyat artışlarını doğrudan katılımcıya yansıtma ya da teklif etme hakkımız saklıdır.

ALPİNDAK, faaliyet programında bildirilen, güzergâh, ulaşım araçları ve konaklama merkezlerinde yolcuya haber vermek şartıyla faaliyet başlama tarihinden önce değişiklik yapabilir.

ALPİNDAK, faaliyet başlamadan önce olmak kaydıyla, hizmet alınan diğer kişi ve kuruluşlardan kaynaklanan ve elde olmayan/beklenmedik gelişmeler sonucu oluşmuş değişiklikler meydana gelirse, ilgili fiyat farklarını katılımcılardan talep etme hakkı saklıdır.

Programda ve fiyatlarda oluşabilecek beklenmedik değişikliklerin yazılı olarak bildirilmesi ve iyi niyet çerçevesinde katılımcılara konunun tüm detaylarıyla bilgi verilmesi ALPİNDAK’ın sorumluluğu altındadır. Bu amaçla gazete ilanı ya da gönderilecek mektup, e-posta ve faks mesajları (teyidine bakılmaksızın) geçerli bildirim olarak kabul edilecektir.

Faaliyetin fiyatında, faaliyet başlamadan önce herhangi bir nedenle artış meydana gelirse, katılımcı faaliyete katılımdan vazgeçebilir. Bu durumun artışın kendisine yazılı, email veya SMS olarak bildirilmesinden sonraki 2(iki) iş günü içinde kulübümüze yazılı olarak bildirilmesi durumunda faaliyeti iptal etme ve ödediği faaliyet ücretini, geri alma hakkına sahiptir. Ulaşım giderleri bu hizmetin alındığı firmanın iptal ve geri ödeme kurallarına tabidir.

ALPİNDAK, elde olmayan nedenlerle de olsa meydana gelen program değişikliklerini kabul etmeyen katılımcılarına başka programlarından birini önermek ve bunda öncelik sağlamakla yükümlüdür. Bu seçeneklerin yolcuya uygun gelmemesi halinde ya ücret iadesi yapılır ya da ödeme katılımcının rızası ile bir başka faaliyet için saklanır. (İade durumunda bankanın aldığı transfer ücreti yapılacak olan ücretten düşürülür.)

Maliyet artışı kaynaklı iptallerde, eğer ödeme kredi kartı ile yapılmışsa ve kredi kartına online olarak geri ödeme yapılamıyorsa, faaliyet ücretinde ya da kaparoda, sadece bankaya tarafımızdan ödenilen komisyon giderleri miktarıyla sınırlı kalmak koşuluyla kesinti yapılır. Havaleler de sadece geri havale ücretleri varsa bu miktarı kadar kesinti yapılabilir. Bunların dışında katılımcı isterse faaliyet ücretini bakiye olarak başka faaliyete katılmak için ALPİNDAK sisteminde saklı tutabilir.

Kendisinden kaynaklanmayan nedenle ya da yetersiz başvuru nedeniyle, gezinin ALPİNDAK tarafından iptal veya son başvuru tarihinden önce iptali durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.