Üye Kayıt Formu

Kİşİsel Bİlgİler


Adınız*

Soyadınız*

TC Kimlik No*

Doğum Tarihi*

Cinsiyet*

Telefon*

(Telefonu başında "0" olmadan yazınız)

Adres BİlgİSİ


Ülke*

Şehir*

İlçe*

Size En Yakın Durak*

Adres*

Kullanıcı BİlgİSİ


E-mail*

Şifre (En az 10 karakter)*

Şifreyi Doğrula*

Acİl Durumda Aranacak Kİşİ


Adı*

Soyadı*

Telefonu*

(Telefonu başında "0" olmadan yazınız)

Yakınlık Derecesi

EĞİTİM VE MESLEKİ BİLGİLER


Öğrenim Durumu*

Meslek*

Çalıştığınız Kurum

DİĞER BİLGİLER


Bize nasıl ulaştınız?*

Alpin Dağcılık'ta tanıdığınız varsa yazınız

Dağcılık lisansınız var mı?*


İlgi alanlarınız nedir?** Tüm alanların doldurulması zorunludur.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ALPİNDAK tarafından hazırlanmıştır.


Kulübümüze Üyelik kaydını gerçekleştirirken, ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, iletişim numarası, adres, email, öğrenim durumu, meslek, çalışılan kurum bilgileri sağlanmakta olup, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile paylaşılmaktadır. Faaliyetlerimizi kayıt altına almak, üyelerimizin ihtiyacına uygun gerekli eğitimleri düzenlemek ve üyeliğin resmi kaydı ve takibi amacıyla bu veriler alınmaktadır.


Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri izlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde ilgili kurumlar (İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği) , adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Alpin Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü’nün GARDENYA PLAZA 3 No:85/2 ATAŞEHİR 34758 adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.